JAKUBEC, Marek. Bytový dům [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/198600. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Petr Jelínek.
Uložit do Citace PRO