JANOVÁČ, David. Nástavba a rekonstrukce bývalé provozovny na bytový dům [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/198604. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Jan Müller.

Uložit do Citace PRO