ZVEJŠKOVÁ, Michaela. Aspekty aplikace projektového managementu v podnikové praxi. Trendy ekonomiky a managementu [online]. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta podnikatelská, 2010, IV(7), 83-89 [cit. 2022-01-20]. ISSN 1802-8527. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/19861

Uložit do Citace PRO