NEBÁZNIVÝ, Tomáš. Bytový dům [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/198622. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Danuše Čuprová.

Uložit do Citace PRO