ŠTĚPÁNKOVÁ, Marie. Bytový dům U Jasanu [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/198655. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Radim Kolář.
Uložit do Citace PRO