ZBOŘIL, Dominik. Bytový dům v Olomouci [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/198659. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemního stavitelství. Vedoucí práce Sylva Bantová.
Uložit do Citace PRO