KOVAĽOVÁ, Silvia. Analýza vnitřního klimatu a návrh systému vytápění kostela Jména Ježíš v Telči [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/198668. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Lucie Horká.
Uložit do Citace PRO