PÍREK, Ondřej. Elektroinstalace v bytovém domě [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/198673. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Jana Doležalová.
Uložit do Citace PRO