ROČEK, Lukáš. Zdravotně technické a plynovodní instalace v bytovém domě [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/198675. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Jakub Vrána.
Uložit do Citace PRO