STRAKA, Štěpán. Vytápění prodejny [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/198680. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Marcela Počinková.
Uložit do Citace PRO