ZETOCHA, Adam. Vytápění objektu pro vzdělávání [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/198683. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav technických zařízení budov. Vedoucí práce Marcela Počinková.
Uložit do Citace PRO