ESSLEROVÁ, Kamila. Náklady na pracovníky ve stavebním podniku [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/198687. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Gabriela Kocourková.
Uložit do Citace PRO