KOVALČÍKOVÁ, Barbora. Řízení rizik ve stavebním podniku [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/198700. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Jana Nováková.
Uložit do Citace PRO