TYRPÁK, Radek. Bezpečnost a ochrana zdraví ve výstavbových projektech [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/198705. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Martin Nový.
Uložit do Citace PRO