ZANÁŠKA, Filip. Metodika stanovení nákladů na zdravotně technické instalace v nižších stupních dokumentace [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/198706. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav stavební ekonomiky a řízení. Vedoucí práce Vojtěch Biolek.
Uložit do Citace PRO