KAMANOVÁ, Monika. Hodnocení vlastností bezbarvých a pigmentovaných asfaltových pojiv [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/198710. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav pozemních komunikací. Vedoucí práce Ondřej Dašek.
Uložit do Citace PRO