CYŽ, Antonín. Technologická řešení pro úspory energie v průmyslu [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/198726. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav procesního inženýrství. Vedoucí práce Eva Konečná.
Uložit do Citace PRO