MAŠEK, Dominik. Konstrukční návrh pásové jednotky RC modelu vyráběného metodou 3D tisku [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-9-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/198732. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Václav Otipka.
Uložit do Citace PRO