RADA, Jan. Konstrukční návrh planetové převodovky RC modelu vyráběného metodou 3D tisku [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/198733. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Václav Otipka.
Uložit do Citace PRO