HUSOVSKÁ, Viktória. Aktivní obrana dronů před ptactvem [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/198737. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Pavel Škrabánek.

Uložit do Citace PRO