STARČUK, Zenon. Rešerše metod pro výrobu konstrukčních dílů z polymerních kompozitů s využitím krátkých vláken a způsobů zlepšení jejích mechanických vlastností [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/198743. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Volodymyr Symonov.
Uložit do Citace PRO