VANČO, Miroslav. Návrh pohonné jednotky soutěžního modelu letounu [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/198745. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Letecký ústav. Vedoucí práce Tomáš Hájek.

Uložit do Citace PRO