JUROŠKA, Jan. Vyhodnocení velikosti a rychlosti kapek z vysokorychlostního záznamu [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/198747. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Milan Malý.

Uložit do Citace PRO