ŠAMANOVÁ, Jaroslava. Využití solárních systémů k pokrytí spotřeby energie rodinného domu [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/198756. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Tomáš Sitek.
Uložit do Citace PRO