SÁZAVSKÝ, Jakub. Optimalizace výrobního procesu ve smyslu Průmysl 4.0 [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-9-28]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/198762. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Tomáš Mauder.
Uložit do Citace PRO