PAULÍK, Lukáš. Přehled typů hluku způsobeného kompresorem turbodmychadla [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-9-20]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/198767. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Jiří Vacula.
Uložit do Citace PRO