PORUBSKÝ, Radek. Experimentální zjištění mechanických vlastností struktur vyráběných kovovým 3D tiskem [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/198768. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automobilního a dopravního inženýrství. Vedoucí práce Ondřej Vaverka.
Uložit do Citace PRO