PALYZA, Vojtěch. Návrh výměníku tepla [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/198775. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Filip Toman.

Uložit do Citace PRO