HORT, Lukáš. Návrh parogenerátoru pro jadernou elektrárnu [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/198779. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Energetický ústav. Vedoucí práce Pavel Milčák.
Uložit do Citace PRO