KELBL, Jan. Analýza dat Condition Monitoringu pro potřeby Key Performance Indicators (KPI) [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/198783. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Michal Ježek.
Uložit do Citace PRO