KRÓLIKOWSKI, David. Nanoelektronická zařízení na grafenu připravená lokální anodickou oxidací a jejich charakterizace pomocí Kelvinovy sondové mikroskopie [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-9-23]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/198785. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav fyzikálního inženýrství. Vedoucí práce Miroslav Bartošík.
Uložit do Citace PRO