KOKSA, Martin. Měření výšky hladiny kapalin [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/198796. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav automatizace a informatiky. Vedoucí práce Zdeněk Němec.

Uložit do Citace PRO