DUBNOVÁ, Tereza. Komparace zdanění vybrané právnické osoby v České republice a v Irsku [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/198816. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Eva Lajtkepová.

Uložit do Citace PRO