HAMANOVÁ, Klára. Návrh podnikového finančního plánu [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-12-08]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/198821. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Michal Karas.

Uložit do Citace PRO