HORTOVÁ, Michaela. Návrh metodického postupu pro výběr dotací z hlediska daňových nákladů pro příspěvkové organizace [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/198832. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta podnikatelská. Ústav financí. Vedoucí práce Eva Lajtkepová.

Uložit do Citace PRO