MRŮZEK, Tomáš. 3D model vybraného objektu [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/198844. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta stavební. Ústav geodézie. Vedoucí práce Petr Kalvoda.

Uložit do Citace PRO