ŠRENK, Jakub. Návrh a realizace CO2 Laseru s výkonem do 100W [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/198860. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav strojírenské technologie. Vedoucí práce Martin Slaný.
Uložit do Citace PRO