ŠIMŮNEK, Petr. Digitální zprovoznění robotizovaného pracoviště pro studený nástřik rotačních dílů [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/198871. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Jan Vetiška.

Uložit do Citace PRO