TEJKL, Michal. Konstrukce jednoúčelového stroje pro automatické testování pneumatického šroubení [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/198877. Diplomová práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta strojního inženýrství. Ústav výrobních strojů, systémů a robotiky. Vedoucí práce Zdeněk Tůma.

Uložit do Citace PRO