DLABAČOVÁ, Nikol. Budiž Baugruppe [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-11-29]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/198900. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav experimentální tvorby. Vedoucí práce Jan Hora.
Uložit do Citace PRO