GAJDOŠ, Samuel. Generátor prostorové struktury kardiovaskulárního systému prstu lidské ruky [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/198909. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav inteligentních systémů. Vedoucí práce Martin Drahanský.
Uložit do Citace PRO