VÁCLAVÍK, Marek. Vizualizační nástroj pro pilota dronu v Microsoft HoloLens 2 [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-9-22]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/198925. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Daniel Bambušek.
Uložit do Citace PRO