KOPÁČEK, Jiří. Blender plugin pro převod modelů na vektorovou grafiku [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/198927. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Tomáš Milet.

Uložit do Citace PRO