ONDREJKA, Adam. Chytrý video zvonek založený na Raspberry Pi [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/198929. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Zdeněk Materna.
Uložit do Citace PRO