JŮZA, Tadeáš. Systém pro otevírání okna na základě teploty a koncentrace CO2 v místnosti [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/198930. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačových systémů. Vedoucí práce Peter Tisovčík.

Uložit do Citace PRO