VINARČÍK, Peter. Inteligentní bezpečnostní kamera založená na Raspberry Pi [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/198948. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce Zdeněk Materna.

Uložit do Citace PRO