OSOLSOBĚ, Jan. Nativní mobilní aplikace pro monitoring včelnice [online]. Brno, 2021 [cit. 2021-9-21]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/198957. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta informačních technologií. Ústav počítačové grafiky a multimédií. Vedoucí práce František Grézl.
Uložit do Citace PRO