MALÁSEK, Petr. Architektura extrému [online]. Brno [cit. 2021-12-02]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/199007. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav experimentální tvorby. Vedoucí práce Martin Kaftan.

Uložit do Citace PRO