ŠPÁNIKOVÁ, Michaela. Architektura extrému [online]. Brno [cit. 2021-11-30]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/199009. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav experimentální tvorby. Vedoucí práce Martin Kaftan.

Uložit do Citace PRO