KUBÍKOVÁ, Markéta. Brno Jižní Město na Poříčí, lokalita Trojmostí Komunikační prostor sociální soudržnosti komunity, polyfunkční objekt a prostor [online]. Brno [cit. 2021-12-06]. Dostupné z: http://hdl.handle.net/11012/199011. Bakalářská práce. Vysoké učení technické v Brně. Fakulta architektury. Ústav navrhování. Vedoucí práce Josef Kiszka.

Uložit do Citace PRO